Kelloseppäkoulu on yksityinen ammattioppilaitos, jonka ylläpitäjänä on Kellosepäntaidon Edistämissäätiö. Koulun toimintaa valvoo Opetushallitus ja koulu kattaa menonsa valtionosuudella. Kelloseppäkoulu sijaitsee Espoon Leppävaarassa. Kelloseppäkoulu kouluttaa kelloseppiä ja mikromekaanikkoja. Kelloseppätutkinto tähtää kelloalan korjaus- ja myyntitehtäviin. Mikromekaanikko-tutkinnon tavoitteena on antaa valmiudet työskennellä elektroniikka- ja instrumenttiteollisuuden suunnittelu-, huolto- ja vaativissa valmistustehtävissä.

Kelloseppäkoulu
Vanha maantie 11
02650 Espoo
Finland
Puhelin: 358 9 4355 770
Fax: 358 9 4355 7723

Rehtori
Tiina Viitanen
p. 358-9-4355 7714
gsm: 358-50-3019 516

www.kelloseppakoulu.com

1_kelloseppa_btn.png
2_vuokrattavat_btn.png
3_3_kelloseppamuseo.png
4_kelloseppakoulu.png

 

©2018 Suomen Kelloseppäliitto ry